Over ons

Ko-bus streeft ernaar om op een zo professioneel mogelijke manier de cliënten te begeleiden, zonder uit het oog te verliezen dat het kind centraal staat.

Zakelijke informatie

In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd om een professionele organisatie neer te zetten. Allereerst wordt er gewerkt met kundige en vakbekwame begeleiders. We hebben mensen in dienst met een opleiding SPH, PMT, SAW en Psychologie.

Naast goed geschoold personeel zijn we HKZ gecertificeerd, waarvoor we jaarlijks worden gekeurd. Bovendien hebben we een Raad van Commissarissen die toeziet op het beleid en de kwaliteit van Ko-Bus.

Tevens zijn we onderaannemer van orthopedagogisch centrum Ambiq en hebben we goede connecties met Accare, Jeugdbescherming Noord, het speciaal onderwijs in Assen en omstreken, MEE Drenthe, ’s Heerenloo en Van Boeijen.

We hebben een cliëntenraad waarin (pleeg)ouders / verzorgers van cliënten hun kinderen vertegenwoordigen.

Exclusie criteria

Ko-bus kan geen zorg leveren aan cliënten in onderstaande situaties:

  • Geen geldig indicatiebesluit.
  • Geen beschikking over een geldig ID en een Burger Service Nummer (BSN).
  • Cliënten met extreem hoge kosten voor zorg gebonden materiaal en geneesmiddelen die niet vergoed worden door het zorgkantoor via de meerkostenregeling en die wij niet op een andere wijze kunnen declareren of vergoed kunnen krijgen.
  • Cliënten met een verslaving.
  • Cliënten met een reclasseringsverleden.
  • Cliënten met somatische stoornissen met specifieke verpleegtechnische handelingen waarvoor geldt dat medewerkers niet bevoegd en bekwaam zijn of zijn te maken op korte termijn.
  • Cliënten met een instabiel psychiatrisch beeld met ernstige agressie, gedragsstoornissen of probleemgedrag waardoor de cliënt niet hanteerbaar is en een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving.

Leveringsvoorwaarden

Op alle zorg en ondersteuning die we leveren, is de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals vastgesteld door de VGN, ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en NEVI-zorg, Intrakoop, IAZ en Santeon die samen Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG 2017) ontwikkeld hebben, zie www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/58c1708db0f7c.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Het cliënttevredenheidsonderzoek van 2013 laat zien dat cliënten erg tevreden zijn over de dienstverlening van Ko-bus. In 2013 werd die beoordeelden met een 8,4.
De uitkomst van het onderzoek kunt u telefonisch opvragen.

Mochten er klachten zijn kunnen mensen allereerst bij onszelf, maar vervolgens ook bij de klachtencommissie terecht. Meer informatie kun je vinden bij contact.

Aanvullende info of links onder zakelijke informatie

Veranderingen in de zorg
Er verandert veel in de zorg. Hieronder staan handige links voor meer informatie over de veranderingen in de zorg en over clientondersteuning:

www.mee.nl
www.hoeverandertmijnzorg.nl
www.regelhulp.nl
www.gesprekmetdegemeente.nl
www.hervorminglangdurigezorg.nl
www.invoorzorg.nl
www.zorgverandert.nl
www.aandachtvooriedereen.nl

www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg