Werken bij Ko-Bus

Ko-Bus is regelmatig op zoek naar nieuwe enthousiaste medewerkers

Vacatures

SPEEDDATEN bij KO-BUS

Wanneer: Dinsdag 2 oktober tussen 11 en 13 uur.

Waar: Op drie verschillende locaties

 1. Locatie voor Beschermd Wonen in Assen aan de Ruiterakker 47. Voor de functie van Begeleider en Slaapdienstmedewerker
 2. Locatie Logeren in Beilen Papenkamp 7-9. Voor de functie van Begeleider.
 3. Locatie Dagbesteding en BSO in Zuidvelde Asserstraat 92 voor de functie van Begeleider en Slaapdienstmedewerker.

Hoe: Kom langs voor een speeddate. Je mag je opgeven maar het hoeft niet. Aanmelding kan naar Thea Doornbos t.doornbos@ko-bus.net.

——————————————————————————————————————————————————————-

Begeleider logeerhuis voor een etmaal in het weekend 

Jouw taak…

 • Je begeleidt een groepje kinderen/jongeren in een logeerhuis in Norg of Zuidvelde.
 • Je voert het zorgplan van de cliënten uit.
 • Je bedenkt en verzorgt activiteiten die aansluiten bij de hulpvraag van de cliënten.
 • Je dienst bestaat uit een slaap -en een dagdienst.
 • Indien van toepassing breng je de cliënten weer thuis.
 • Je rapporteert zorgvuldig en doelgericht over de cliënten in je groep.

Jij biedt…

 • Enkele jaren ervaring met de doelgroep.
 • Liefde voor de doelgroep met een flexibele, enthousiaste en geduldige werkhouding.
 • Je bent beschikbaar op zaterdag of zondag wekelijks of om de week.
 • Mbo+ (SPW) of Hbo (SPH) werk en denkniveau.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs.

Wij bieden…..

 • Een parttime functie die te combineren is met andere werkzaamheden.
 • Een huiselijke sfeer om in te werken.
 • Salaris volgens de CAO gehandicaptenzorg.

Reactie en informatie

Je kunt een sollicitatie (brief en CV) mailen naar Thea Doornbos t.doornbos@ko-bus.net. Ook voor vragen kun je haar mailen. Je ontvangt zo snel mogelijk een reactie op je sollicitatie.


Voor onze locatie in Assen zijn wij vanaf oktober op zoek naar een  

Persoonlijk Begeleider 

24-32 uur per week 

 

Als persoonlijk begeleider heb je de verantwoordelijkheid voor de totale regie rondom de zorg van de jongere. Het ontwikkelen, organiseren, uitvoeren en evalueren van het zorgplan, overeenkomstig de wensen afgesproken in de zorgtaken. Deze taken richten zich op ondersteuning die gericht is op het zelfstandig wonen in de eigen woonomgeving.  

Jouw taak… 

 • Je inventariseert de hulpvraag van de jongere. 
 • Je stelt het zorgplan op en voert die uit. 
 • Je rapporteert op doelen en stelt die bij.
 • Je hebt contacten met ouders en betrokken instanties.
 • Je voert overige werkzaamheden uit die te maken hebben met het kwaliteitsbeleid. 

Jij biedt… 

 • Aantoonbare ervaring met de doelgroep. 
 • Goede communicatie zowel in woord als geschrift.
 • Een zelfstandige en initiatiefrijke aanpak.
 • SPH, Pedagogiek of vergelijkbaar diploma op Hbo-niveau.

Wij bieden… 

 • Een functie met afwisselende werkzaamheden. 
 • Een huiselijke sfeer om in te werken.
 • Een klein team met enthousiaste collega’s.
 • Salaris volgens de CAO gehandicaptenzorg. 

Reactie en informatie 

Je kunt je sollicitatie mailen naar Thea Doornbos t.doornbos@ko-bus.net. Je ontvangt dan een reactie over het verdere verloop van de sollicitatieprocedure. Ook voor vragen kun je haar een mailtje sturen. 


Voor het jongerenhuis in Assen zijn we z.s.m. op zoek naar een

Slaapdienst Medewerker 

1 à 2 slaapdiensten per week   

Functie inhoud 

Als medewerker slaapdienst ben je verantwoordelijk voor de zorg aan de cliënten tijdens de nacht. In een slaapdienst slaap je en ben je beschikbaar om noodzakelijke en onvoorziene werkzaamheden te verrichten als dit noodzakelijk is. De slaapdienst is tussen 23.00 en 07.00 uur. Daarnaast draag je zorg voor de cliënten van 7:00 tot 10 uur.

Wij vragen
Je hebt levenservaring en ervaring met de doelgroep. Je bent minimaal in het bezit van een diploma SPW niveau 3 of een vergelijkbaar niveau. Je bent flexibel, in staat zelfstandig te werken, initiatief te nemen, eigen verantwoordelijkheid te dragen en je hebt goede communicatieve vaardigheden. Bij voorkeur ben je in het bezit van een rijbewijs.  

Wij bieden 

Salariëring is op basis van de cao gehandicaptenzorg.  

Ko-bus is een organisatie in ontwikkeling met doorgroeimogelijkheden. 

Reactie en informatie 

Een motivatiebrief en CV kun je mailen naar t.doornbos@ko-bus.net t.a.v. Thea Doornbos (personeelszaken). Sollicitaties worden gelijk in behandeling genomen. Voor vragen kun je haar mailen.


Gevraagd:

Lid Raad van Commissarissen (secretaris)

met juridische en/of bestuurlijke achtergrond met affiniteit met de doelgroep

1. Organisatie:

Ko-bus werkt vanuit de gedachte dat iedereen uniek is met eigen behoeften, normen en waarden. Door daar vanuit te gaan, krijg je zorg op maat, met de juiste zorg en ondersteuning en een respectvolle benadering. Ko-bus is een christelijke organisatie met bijbehorende normen en waarden. Het is geen vereiste dat cliënten en hun familie dit onderschrijven, maar wel hun respect hiervoor.

Ko-bus streeft ernaar om de kinderen die bij Ko-bus komen met de beperkingen die zij hebben voor te bereiden op de maatschappij.

Ko-bus is er voor:

 •  Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking
 •  Kinderen en jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum
 •  Kinderen met ADHD
 •  Kinderen en jongeren met gedragsproblemen
 •  Jongeren die niet of moeilijk plaatsbaar zijn in het reguliere werk, of jongeren die geen opleiding kunnen volgen

2. Raad van Toezicht

Corporate governance staat voor goed bestuur, toezicht, effectiviteit en doelmatigheid bij ondernemingen. Door de ontwikkelingen wordt de corporate governance in de zorg van steeds groter belang.

De Raad van Commissarissen (RvC) wil vakwerk leveren. Daarvoor is deskundigheid op het terrein van gezondheidszorg en kennis van alle ontwikkelingen in het sociale domein onontbeerlijk. Die is nodig omdat de raad moeten kunnen laveren tussen situaties en intenties waarbij zij te maken heeft met verschillende belangen. Toezicht houden is beargumenteerd kiezen van strategie, methoden en maatregelen om het welzijn van individuele cliënten en hun verwanten te bevorderen en risico’s in de zorg te verminderen.

Kenmerkend voor de RvC is de goede onderlinge sfeer, grote betrokkenheid en drive om ook zich zelf als Raad te ontwikkelen. De relatie met de bestuurders en de cliëntenraad is gericht op samenwerking, waarbij het goede gesprek (indien nodig) kritisch gevoerd wordt.

De RvC vergadert zes maal per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het goed functioneren. Daarnaast vindt twee maal per jaar evaluatie plaats over het functioneren van de Raad zelf. Om goed voeling te houden met het reilen en zeilen van de organisatie worden de vergaderingen steeds op wisselende locaties gehouden. Daarnaast neemt, indien van toepassing, (een delegatie van) de RvC deel aan vergaderingen van de cliëntenraad, feesten of andere gelegenheden.

De RvC wordt gevormd door een voorzitter en 3 leden. Per september 2018 is, wegens het vertrek van één van de leden, de positie van secretaris vacant.

De leden van de Raad van Commissarissen beschikken over de volgende kwaliteiten:

 • evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Bestuurder en bekend zijn met de onderwerpen van corporate governance;
 • in staat snel overzicht en inzicht te verwerven;
 • besluitvaardig;
 • vermogen proactief te handelen wanneer de situatie dat vraagt;
 • sensitief voor verschillen in identiteit en maatschappelijke verhoudingen;
 • samenwerken in teamverband;
 • kritische zelfreflectie;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden.

Voor de vacante positie lid Raad van Commissarissen is Ko-bus op zoek naar kandidaten die beschikken over :

 • academisch werk- en denkniveau gericht op het juridisch vlak;
 • goed inzicht in maatschappelijke, zorginhoudelijke en cliëntgerichte ontwikkelingen;
 • affiniteit met de cliëntendoelgroep (ouderen en mensen met een verstandelijke beperking);
 • bij voorkeur een bestuurlijke achtergrond binnen de VG of jeugdzorg.
 • onafhankelijke en positief kritische opstelling;
 • de bereidheid zich als Toezichthouder te verbinden aan- en te werken in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, onderschreven codes en de vastgestelde zorgvisie,
 • Feitelijk en psychologisch voldoende tijd en ruimte voor inzet en commitment en de nodige flexibiliteit hierin. Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldig en bereid verantwoording af te leggen.

De gezochte kandidaat heeft zicht op wat een moderne manier van toezichthouden behelst. Is aanspreekbaar en toegankelijk en onafhankelijk in zijn/haar meningsvorming. Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en is doortastend in het bereiken van resultaten.

Vanuit een inhoudelijke betrokkenheid bij zowel het werkgebied van Ko-bus als de omgeving waarbinnen zij actief is, wordt gezocht naar een inspirerende en deskundige toezichthouder, die zowel gevraagd als ongevraagd zijn/haar mening geeft. Hij/zij bezit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, is persoonlijk evenwichtig en blijft dat ook onder druk.

3. Vergoeding

Ko-bus biedt een vergoeding van €1200,00 per jaar aan.

4. Vragen en Reactie

Verdere informatie kan opgevraagd worden bij de voorzitter van de RvC de heer D.K.J. Boersma via mail dkjboersma@gmail.com of via telefoon 06 23180258. Motivatiebrief met CV kan gestuurd worden naar info@ko-bus.net. Hierop ontvangt u een reactie over de verdere procedure.