Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem gerust even contact met ons op via mail, telefoon of ons contactformulier.

Aanmelden

Aanmelden

Wanneer u een aanmelding wilt doen, kunt hiervoor bellen of mailen met Ko-bus. Er vindt daarna een kennismakingsgesprek plaats. Vervolgens kan het kind 2 keer proefdraaien.

Wachtlijsten

Ko-bus heeft momenteel een wachtlijst voor logeren , er word gezocht naar een geschikte locatie voor uitbreiding . Voor het wonen in Bovensmilde is 1 plek beschikbaar . Pittelo en Zeijerveen zijn op dit moment vol.  Nieuwe aanmeldingen hiervoor komen op de wachtlijst. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Ko-bus.

Weigeren of stopzetten zorg

Het kan zijn gebeuren dat besloten moet worden dat Ko-bus de zorg of ondersteuning stop moet zetten of dat zorg geweigerd wordt op basis uitsluitingsgronden zoals beschreven in het kwaliteitshandboek. Dit gebeurt altijd in overleg waarbij er een goede oplossing gezocht wordt voor alle betrokkenen.

Privacy reglement

Het privacy reglement is via het contactformulier op te vragen.