Over ons

Ko-bus streeft ernaar om op een zo professioneel mogelijke manier de cliënten te begeleiden, zonder uit het oog te verliezen dat het kind centraal staat.

Cliëntenraad

Cliëntenraad

Ko-bus heeft een Cliëntenraad. De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten die zorg afnemen bij Ko-bus. Zij probeert op verschillende wijzen contact te krijgen met de achterban, zodat er goed gecommuniceerd kan worden met de directie. Stukken die de C.R. behoort goed te keuren, worden beoordeeld vanuit het belang van de cliënt. Er wordt vier keer per jaar vergaderd.

Vragen en opmerkingen van ouders/verzorgers/vertegenwoordigers van cliënten zijn altijd welkom. De cliëntenraad is te bereiken via de mail: info@ko-bus.net t.a.v. cliëntenraad.