Over ons

Ko-bus streeft ernaar om op een zo professioneel mogelijke manier de cliënten te begeleiden, zonder uit het oog te verliezen dat het kind centraal staat.

Cliëntenraad & RvC

Cliëntenraad

Ko-bus heeft een Cliëntenraad. De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten die zorg afnemen bij Ko-bus. Zij probeert op verschillende wijzen contact te krijgen met de achterban, zodat er goed gecommuniceerd kan worden met de directie. Stukken die de C.R. behoort goed te keuren, worden beoordeeld vanuit het belang van de cliënt. Er wordt vier keer per jaar vergaderd en minimaal twee keer per jaar met de Raad van Commissarissen. Na elke cliëntenraadsvergadering volgt er een klein verslag in de nieuwsbrief, zodat cliënten en hun ouders op de hoogte blijven.

Vragen en opmerkingen van ouders/verzorgers/vertegenwoordigers van cliënten zijn altijd welkom. De cliëntenraad is te bereiken via de mail: wilmamullerkuiper@gmail.com

De leden zijn Wilma Muller (voorzitter), Esther Warrens (secretaris), Jildau Kiestra (lid)

Raad van Commissarissen

Ko-bus BV heeft een Raad van Commissarissen (RvC). De RvC heeft meerdere taken. De leden houden toezicht op het functioneren van de directie. Ze geven advies aan de directie. Verder denken ze mee over beleidsvraagstukken. Belangrijke voorgenomen besluiten van de directie moeten eerst ter goedkeuring aan de RvC worden voorgelegd. De Raad functioneert als een onafhankelijk orgaan, de 4 leden hebben elk een eigen ervaringsachtergrond. De RvC vergadert minimaal 5 keer per jaar met en zonder de directie en minimaal 2 keer per jaar met de cliëntenraad van Ko-bus BV.

De leden zijn v.l.n.r. Anita de Hoop ( vice-voorzitter), Jan Jacob Kuiper (secretaris), Henk-Jan Kolthof (lid) en Douwe Boersma (voorzitter).