Over ons

Ko-bus streeft ernaar om op een zo professioneel mogelijke manier de cliënten te begeleiden, zonder uit het oog te verliezen dat het kind centraal staat.

Missie en visie en duurzaamheid

Missie

Onze missie is om vanuit kleinschaligheid zorg te bieden aan cliënten. Bij wonen, logeren en dagbesteding een leefsituatie te creëren waarin een ieder zich veilig en thuis voelt, waarin alle cliënten uniek en gelijkwaardig zijn. Iedere client heeft recht op respect, ontplooiing en persoonlijke aandacht. Dit betekent dat wij iedere client respecteren en inspelen op de mogelijkheden van de client en ondersteuning bieden daar waar hulp nodig is. Ko-bus streeft ernaar om de cliënten die bij Ko-bus in zorg zijn, met de beperkingen die zij hebben, voor te bereiden aan deelname in de maatschappij of deelgenoot te houden aan de maatschappij. Ko-bus is een organisatie opgezet in 2006 volgens normen en waarden vanuit de Bijbel. Voor cliënten en hun familie en of begeleiders is het geen vereiste om deze grondslag te ondersteunen, maar vragen hiervoor wel respect.

Visie

Ko-bus staat voor kleinschalig en deskundig begeleiden, waarbij respect en ontwikkeling voor op staan. Door middel van een persoonlijk zorgplan in combinatie met persoonlijke doelen wordt de ontwikkeling in cognitieve, motorische en sociaal-emotionele zin gestimuleerd, zodat het maximale perspectief behaald wordt. Als uitgangspunt hebben we: datgene wat een cliënt kan benadrukken, hierdoor wordt het zelfvertrouwen van de cliënt vergroot en kan zich hierdoor verder ontwikkelen. De thuissituatie wordt zodanig ontlast, dat het voor een groot aantal cliënten mogelijk blijkt om thuis te kunnen blijven wonen, met of zonder ambulante begeleiding vanuit Ko-bus.

Duurzaamheid

2020 zal in het teken staan om medewerkers en cliënten meer bewust te maken van duurzaam werken en leven. Het eten zal in het teken staan van de schijf van vijf . Door het bewuster gaan kopen van voedsel kan behoorlijk winst gemaakt worden op de milieudruk . (bron: duurzaam voedingscentrum. ) Ook willen we medewerkers en cliënten meer bewust maken van hoe om te gaan met water en energie, en dat daar behoorlijk winst uit te halen is, zowel voor het milieu als om de kosten te drukken . Ko-bus zal bij het vervangen van apparaten  bewust gaan kijken of deze duurzaam zijn .  In 2019 is de herbouw Zeijerveen in gebruik genomen.Hier is bewust gekozen voor zonnepanelen en een warmtepomp als eerste stap naar meer duurzaamheid . Het streven van Ko-bus is om in de komende jaren de andere locaties te gaan voorzien van zonnepanelen.