Over ons

Ko-bus streeft ernaar om op een zo professioneel mogelijke manier de cliënten te begeleiden, zonder uit het oog te verliezen dat het kind centraal staat.

Nieuws

Ko-bus gaat verder onder de vleugels van Omega Groep

Het systeem rond de jeugdzorg is aan forse veranderingen onderhevig. De komende jaren veranderen onze contractpartners door wetswijzigingen waarbij jeugdzorg per regio in plaats van per gemeente gecontracteerd gaat worden, wijzigt financiering en prijsstelling van de zorg en wordt de woonplaatsbeginselen aangepast.

Voor Omega Groep BV en Ko-bus BV een reden om in gesprek te gaan vanuit het gegeven dat wij van betekenis kunnen en willen blijven voor de jeugdigen en hun omgeving. Op basis van deze gesprekken zijn wij tot de conclusie gekomen dat Omega Groep BV en Ko-bus BV samen meer en beter van betekenis kunnen zijn dan ieder afzonderlijk. Wij zijn dan ook blij te kunnen laten weten dat na zorgvuldige afweging is besloten tot een intensieve samenwerking. Hiertoe neemt Omega Groep BV een 100% belang te in Ko-bus BV om betere uitgangspunten te hebben voor continuïteit van de zorg.

Dit betekent dat het bestuur van Ko-bus inmiddels is overgedragen aan Omega Groep BV. Ko-bus BV blijft de komende tijd als zelfstandige organisatie functioneren binnen Omega Groep. Als tijdelijke bestuurder van Ko-bus BV is Henri Hofsteenge aangesteld. Hij heeft als taak de waarborging van de continuïteit van zorg. Wij verwachten dat cliënten hierdoor geen veranderingen ervaren in de primaire zorg die zij ontvangen.

Door de overname van Ko-bus BV door Omega Groep BV ontstaat een samenwerkingsverband met een compleet zorgaanbod op het gebied van WLZ, WMO en jeugdhulp in een grote regio. Dit biedt voor zowel cliënten als medewerkers kansen en mogelijkheden zich te blijven ontwikkelen. De jeugdigen, cliënten en bewoners blijven gewoon de zorg ontvangen die ze gewend zijn.

Door het samengaan van Omega Groep en Ko-bus ontstaat een organisatie die in de regio Groningen en Assen toonaangevend is. Wij zien de toekomst van Ko-bus onder de vleugels van Omega Groep met vertrouwen tegemoet.