Beschermd wonen

Een eigen kamer. Een gezamenlijke woonkamer om samen te zijn. Leren om zelfstandig te worden. Beschermd wonen in de woonwijk Peelo in Assen en Bovensmilde!

Beschermd wonen

In de woonwijk Peelo in Assen en in Bovensmilde beschikt Ko-bus over een woonhuis voor beschermd wonen.

Hier hebben de jongeren een eigen kamer en een gezamenlijke woonkamer, zodat het zoveel mogelijk lijkt als thuis. De jongeren worden begeleid door persoonlijke begeleiders op weg naar zelfstandigheid. Hierbij wordt gewerkt met een fasesysteem. In het fasesysteem wordt in samenspraak met de jongere, de ouders/verzorgers en begeleider bekeken hoe zelfstandig de jongere al is en waar naar toegewerkt gaat worden.

Overdag gaan de jongeren naar school, werk of een dagbesteding.

Volgens een rooster is iedereen verantwoordelijk voor de taken die er gebeuren moeten, maar altijd onder begeleiding. Ook ’s nachts is er begeleiding aanwezig. In deze woonvorm wonen 5 jongeren.

Op onze locatie in Assen hebben wij momenteel één plaats beschikbaar. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met ons kantoor op telefoonnummer (06) 23 18 96 17.