Zorg

Ko-bus biedt een huiselijke en veilige leefomgeving om te verblijven en (op) te groeien.

Zorg

Bij Ko-bus bieden we op verschillende wijze en locaties zorg aan kinderen en jongeren uit onderstaande doelgroep:
 • Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking
 • Kinderen en jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum
 • Kinderen met ADHD
 • Kinderen en jongeren met gedragsproblemen
 • Jongeren die niet of moeilijk plaatsbaar zijn in het reguliere werk, of die geen vervolg opleiding kunnen volgen

Exclusie criteria

Ko-bus kan geen zorg leveren aan cliënten in onderstaande situaties:

 • Geen geldig indicatiebesluit.
 • Geen beschikking over een geldig ID en een Burger Service Nummer (BSN).
 • Cliënten met extreem hoge kosten voor zorg gebonden materiaal en geneesmiddelen die niet vergoed worden door het zorgkantoor via de meerkostenregeling en die wij niet op een andere wijze kunnen declareren of vergoed kunnen krijgen.
 • Cliënten met een verslaving.
 • Cliënten met een reclasseringsverleden.
 • Cliënten met somatische stoornissen met specifieke verpleegtechnische handelingen waarvoor geldt dat medewerkers niet bevoegd en bekwaam zijn of zijn te maken op korte termijn.
 • Cliënten met een instabiel psychiatrisch beeld met ernstige agressie, gedragsstoornissen of probleemgedrag waardoor de cliënt niet hanteerbaar is en een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving.